vasárnap, november 25

fertő tv


Holiday Channel
Gerle "I am totally exhausted. I can't go any longer."
Mom "They became lazy because of watching too much TV."
Dad "Let's see!"
Dad "Come on Gerle, you can watch the cartoon channel as soon as we get home."
Gerle "Are we there yet?"

Vakantie TV
Gerle "Ik ben kapot. Ik kan niet meer."
Moeder "Door al die TV zijn ze lui geworden."
Vader "Laten we eens zien!"
Vader "Kom op Gerle, zodra we thuis zijn mag je TV kijken."
Gerle "Zijn we er al?"
rajzolta: Gerle, írta: Élet

Nincsenek megjegyzések: