vasárnap, december 30

a lovas természete - the rider's nature - de natuur van de paardrijder


The rider's nature
"Let's ride into the nature!"
"There is nothing more beautiful than the summer forest."
"As the wind is stroking my hair..."
"Well, still they could invent McRide."

De natuur van de paardrijder
"Laten wij de natuur in gaan!"
"Niets is mooier dan het zomerse bos..."
"Zoals mijn haar door de wind danst."
"Nou nu nog de McRide!"

rajzolta: Virág, írta: Jenoe

sportbiztonság


Sport safety
"I am a professional skater."
"I don't wear a helmet."
"But if you still have a head..."
"... you should have a brain too."

Sportveiligheid
"Ik ben een professionele rolschaatser."
"Ik draag geen helm."
"Maar als je nog een hoofd hebt..."
"... dan heb je ook nog hersens."

rajzolta: Gerle, írta: Jenoe

az igazi szörny


The real monster
"Oops, a monster!"
"No! You are the monster!"
"I eat girls only, but you are eating the whole world."
"Oh, all right!"

Het echte monster
"Oeps, een monster!"
"Jíj bent het monster!"
"Ik eet alleen meisjes, maar jij eet de hele wereld op."
"Oh, oké!"
rajzolta: Gerle, írta: Jenoe