vasárnap, január 27

komplexus


rajzolta: Gerle, írta: Jenoe

kapkodás


rajzolta: Virág, írta: Jenoe

vasárnap, január 20

képregény akadémiai ülés


A Comic Academy Meeting
"Barna is very silent tonight."
"Don't even mention it, he has left his bubbles at home."

Vergadering Strip Academie
"Barna is erg stil vanavond."
"Heb het er maar niet over, hij heeft zijn ballonnetjes thuis gelaten."

rajzolta: Gerle, írta: Jenoe

hol van ilyenkor az ombucmoly?


rajzolta: Virág, írta: Jenoe

vasárnap, január 13

elfogyott a wc papír


Running out of toilet paper
"I have run out of the toilet paper!"
"Would someone hand me a roll?"
"Could I get some toilet paper?"
"You never give up until you get what you want, do you?"

Het toiletpapier is op
"Ik heb geen toiletpapier meer!"
"Wil iemand mij een rol aangeven?"
"Kan ik wat toiletpapier krijgen?"
"Je houdt ook niet op met zeuren totdat je krijgt wat je wilt, niet waar?"

rajzolta: Gerle, írta: Jenoe

db.kepregeny.net

"Dad, is this comic really the work of the Satan?"
"I do not know sweetie, let's check it out in a comic database!"

"Pap, is deze strip echt het werk van de Duivel?"
"Ik weet het niet lieverd, laten wij het opzoeken in een strip databank!"

rajzolta: Virág, írta: Jenoe

vasárnap, január 6

segítség! - help!


Help!
"We'd rather be playing." "Please help!"
"We have to work in this comic factory."
"Please send this cry for help to those..."
"... who still believe in chain letters."

Help!
"Wij willen liever spelen." "Help alsjeblieft!"
"Wij moeten in deze stripfabriek werken."
"Stuur deze schreeuw om hulp aan hen..."
"... die nog in kettingbrieven geloven."

rajzolta: Virág, írta: Jenoe

internet


Internet
"Be careful with the internet!"
"What did you google when you were a kid?"
"There was no internet then."
"Did you send your e-mails by postal service then?"

Internet
"Wees voorzichtig met internet!"
"Wat heb jij gegoogled toen jij klein was?"
"Er was toen geen internet."
"Verstuurde jij toen je e-mails via de post?"

rajzolta: Gerle, írta: Gerle, Élet, Jenoe