szombat, január 6

a tv és a gyerek - the TV and the kid - televisie en het kind


The TV and the kid
"Dad, can we watch TV?"
"No!"
"And where are children coming from?"
"..."
"It works all the time."

Televisie en het kind
"Papa, mogen wij TV kijken?"
"Nee!"
"En waar komen kinderen vandaan?"
"..."
"Het werkt elke keer weer."

rajzolta: Gerle, írta: Jenoe

ezek a mai gyerekek


Children of today
"How was the swimming?"
"That is on Wednesdays. Today we were rollerskating."
"Don't you have folk dance lessons on Wednesdays?"
"No, that is before jazz ballet."
"And how about gymnastics?"
"Oh, it's so easy to tire these kids!"

Kinderen van vandaag
"Hoe was je zwemles?"
"Dat is op woensdag. Vandaag had ik rolschaatsen."
"Heb je geen volksdansles op woensdag?"
"Nee, dat is voor jazzballet."
"En hoe zit het dan met gym?"
"Oh, het is zo makkelijk om kinderen moe te krijgen!"
rajzolta: Virág, írta: Jenoe